Hướng dẫn phần mềm Quản lý Quán Karaoke/Bida, Billiard | PhuLoiSoft

PHẦN 1 : Phiên bản mới v2.24
 
- Hướng dẫn Tính tiền Karaoke hiên bản mới v2.24

- Hướng dẫn tính tiền Bida/Billard hiên bản mới v2.24

PHẦN 2 : Phiên bản mới cũ
 
1. Hướng dẫn tạo mặt hàng, phòng, bảng giá phần mềm karaoke phú lợi

2. Hướng dẫn quản lý tính tiền phần mềm karaoke Phú Lợi

3. Hướng dẫn Nhập hàng/Mua hàng, xem báo cáo tồn kho theo ngày tháng

4. Hướng dẫn thao tác Quản lý trên thiết bị cầm tay,điện thoại