Hướng dẫn phần mềm Quản lý Quán Karaoke/Bida, Billiard | PhuLoiSoft

PHẦN 1 : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 
1. Hướng dẫn tạo mặt hàng, phòng, bảng giá phần mềm karaoke phú lợi

2. Hướng dẫn quản lý tính tiền phần mềm karaoke Phú Lợi

3. Hướng dẫn Nhập hàng/Mua hàng, xem báo cáo tồn kho theo ngày tháng

4. Hướng dẫn thao tác Quản lý trên thiết bị cầm tay,điện thoại

PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH PHÚ LỢI

YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Hệ diều hành Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Nếu Khách hàng dùng Window XP liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ cài đặt)

2. Framework 4.0 trở lên nếu hệ thống chưa có - Đối với Windows 10 thì không cần cài đặt Framkework 4.0 vì hệ thống đã có sãn.