Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ultra Viewer điều khiển từ xa

Điều khiển máy tính hỗ trợ khách hàng / đối tác của bạn từ xa dù ở bất kì đâu.

Chương trình UltraViewer có các chức năng giúp kết nối 2 hay nhiều máy tính hỗ trợ điều khiển từ xa, hỗ trợ sự cố.

Bất kì lúc nào bạn muốn được hỗ trợ, bạn cần phải kích hoạt UltraViewer và cung cấp ID password để kết nối. 

Tải UltraViewer: Tải tại đây

Sau khi tải ultraviewer về, quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn theo hình ảnh dưới đây:

giao dien ultraviewer

Kết nối điều khiển cần cung cấp ID và pass UltraViewer cho chúng tôi
Bây giờ, bạn có thể dễ dàng việc ngồi, theo dõi và ghi nhớ để có thể thực hiện về sau. Sửa chữa một sự cố nhanh, từ đơn giản đến phức tạp từ xa trên máy khác ... 

UltraViewer được đánh giá là phần mềm điều khiển máy tính từ xa đầu tiên tại Việt Nam với tính năng tiện ích, an toàn và hiệu quả.