Hướng dẫn phần mềm quản lý tính tiền quán ăn,cafe | PhuLoiSoft

PHẦN 1 : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn phiên bản mới v2.24

1. Hướng dẫn tạo Danh mục thức ăn, nước uống, nhóm hàng, đơn vị tính

2. Hướng dẫn Nghiệp vụ Order (Gọi món), In Bếp, In Bill,Giảm giá, Tính tiền, tạo người dùng, phân quyền, xem báo cáo bán hàng

3. Hướng dẫn Nghiệp vụ Quản lý Nguyên Liệu Đầu vào, Kho, Thu chi tiền mặt, định lượng 

PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH PHÚ LỢI

YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Hệ diều hành Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Nếu Khách hàng dùng Window XP liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ cài đặt)

2. Framework 4.0 trở lên nếu hệ thống chưa có - Đối với Windows 10 thì không cần cài đặt Framkework 4.0 vì hệ thống đã có sãn.