Hướng dẫn phần mềm vận tải hàng rời, chành xe | PhuLoiSoft

1.VIDEO1

- Hướng dẫn nghiệp vụ chính Khách hàng,Tuyến đường, Chủ Xe, Tài xế, Đầu xe, kho/Chi nhánh/Cửa hàng,Vận tải,công nợ,xem báo cáo...

2. VIDEO 2

- Hướng dẫn Mua hàng, công nợ nhà cung cấp