Hướng dẫn phần mềm quản lý tính nhà nghỉ/Khách sạn | PhuLoiSoft

Hướng dẫn thao tác Quản lý trên thiết bị cầm tay,điện thoại

HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÍNH TIỀN NHÀ NGHỈ KHÁCH SẠN GÓI CƠ BẢN 2023

 

 

PHẦN 1 : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

1. Hướng dẫn tạo danh mục Phòng,Bảng giá phòng ,thức ăn,nước uống, loại thu-chi tiền mặt nội bộ phần mềm nhà nghỉ phú lợi

2. Hướng dẫn thao tác Tính Tiền Nhà nghỉ Phần mềm tính tiền nhà nghỉ Phú Lợi

- Nghiệp tính tiền phòng : Checkin,CheckOut, Đổi thông tin giờ vào, giờ ra,Lưu thông tin khách lưu trú, Gọi Món, In Bill, Thu Tiền(Tiền mặt, công nợ)

- Xem báo cáo thuê phòng theo ngày, tháng, thức ăn nước uống
- Nhập hàng : Tạo phiếu,sửa, xóa, tạo nhà cung cấp
- Báo cáo nhập-xuất-tồn kho hàng

3. Hướng dẫn Thu-Chi tiền mặt nội bộ,báo cáo tiền mặt phần mềm quản lý tính tiền nhà nghỉ phú lợi

4. Hướng dẫn Quản lý người dùng,phân quyền,chỉnh sửa tham số hệ thống

- Tạo người dùng, nhóm người dùng, phân quyền
- Chỉnh sửa thông tin công ty
- Thiết lập tham số giờ thuê qua đêm, theo ngày, vào trễ, ra sớm
- Thiết lập tham số khác liên quan đến In,sửa,xóa phiếu

5. Hướng dẫn thao tác Quản lý trên thiết bị cầm tay,điện thoại

PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH PHÚ LỢI

YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Hệ diều hành Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Nếu Khách hàng dùng Window XP liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ cài đặt)

2. Framework 4.0 trở lên nếu hệ thống chưa có - Đối với Windows 10 thì không cần cài đặt Framkework 4.0 vì hệ thống đã có sãn.