Hướng dẫn Phần mềm quản lý sữa chữa Gara Ô tô Xe máy | PhuLoiSoft

XEM CHI TIẾT PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG GARA XE

1.VIDEO1 : Hướng dẫn tạo danh sách phụ tùng, Lập phiếu tiếp nhận, sữa chữa, xem báo cáo sữa chữa garage xe

2.VIDEO2 : Hướng dẫn tạo Mặt hàng, Nhóm mặt hàng, đơn vị tính, nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng, kho/Chi nhánh/Cửa hàng.

3. VIDEO 3

- Hướng dẫn Phân hệ Mua Hàng : Nhập hàng/Mua hàng (công nợ/tiền mặt), trả tiền/Thanh toán nhà cung cấp, Trả hàng cho nhà cung cấp (công nợ/Tiền mặt)

- Báo cáo Chi tiết,tổng quát liên qan đến Nhập hàng, Báo cáo kho

4. VIDEO 4

- Hướng dẫn Thu-Chi tiền mặt nội bộ

- Báo cáo quỹ tiền mặt theo ngày, thu-chi nội bộ

Tư vấn, hỗ trợ : 0904.728.471 - 0943.954.209

I. TỔNG QUAN

Phần mềm quản lý sửa chữa bảo dưỡng Gara Ô tô - Xe máy Phú Lợi dành cho Garage xe Ô tô, gắn máy,Trung Tâm bảo hành, sữa chữa xe ô tô, gắn máy được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất hiện nay .NET của Microsoft, hệ quản trị dữ liệu SQL Server, tính bảo mật cao, giúp lưu trữ được hàng triệu đơn hàng, tím kiếm nhanh chóng, hỗ trợ cùng lúc nhiều kho,nhiều cửa hàng,chi nhánh,hỗ trợ Import/Export dữ liệu từ  Excel.
- Hỗ trợ cùng lúc nhiều máy tính PC/Laptop. Phân quyền thao tác nhiều người dùng khác nhau trong cùng hệ thống.
- Hỗ trợ trên tất cả nền tảng Window : Window XP,Window7, Window8, Window10,Win Server,…
- Thiết lập in ấn linh động, Hỗ trợ nhiều mẫu in khác nhau : Khổ 80mm,Khổ 58mm, Khổ A5, Khổ A4,...
Được chia làm các phân hệ chính sau :

Quy trình triển khai phần mềm phú lợi Phần mềm sửa chữa bảo dưỡng Cho Gara Ô tô , Xe máy

 
PHÂN HỆ DANH MỤC DÙNG CHUNG
- Quản lý danh sách mặt hàng,  phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, nhóm phụ tùng, nhóm dịch vụ. Hỗ trợ import/Nạp dữ liệu từ file excel
- Quản lý danh sách xe ( Thông tin xe gồm :Biển số, số máy, màu sắc,Hãng xe,dung tích …) sửa chữa, bảo dưỡng
- Quản lý danh sách nhân viên : Nhân viên sửa chữa kỹ thuật,nhân viên bán hàng…
- Quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp.Hỗ trợ import/Nạp dữ liệu từ file excel
- Quản lý danh mục loại thu chi, nhóm thu chi tiền mặt
- Quản lý Danh sách kho hàng/Chi Nhánh : Hỗ trợ 1 kho hoặc nhiều kho trong cùng hệ thống.
 
PHÂN HỆ TIẾP NHẬN, BÁO GIÁ,SỮA CHỮA, BẢO DƯỠNG XE
- Quản lý, lập phiếu tiếp nhận xe/báo giá xe /sửa chữa xe
- Tại màn hình lập phiếu : Ghi nhận thông tin xe(Biển số xe,hãng xe, màu sắc,số KM,...),Thông tin khách hàng (Họ tên,địa chỉ,điện thoại),Hiện trạng xe, yêu cầu sửa chữa của khách hàng.
+ Chuyển đổi phiếu tiếp nhận sang phiếu báo giá/hóa đơn sữa chữa ( Chỉ cần một tác có thể chuyển đổi trạng thái phiếu :tiếp nhận, báo giá, in kho, in hóa đơn)
+ Chọn hình thức dịch vụ : bảo dưỡng hay sữa chữa,bảo trì,...Thanh toán :  Tiền mặt hoặc công nợ, hiển thi công nợ cũ khách hàng trực tiếp tại màn hình tiếp nhận
Thêm thông tin xe và thông tin khách hàng trực tiếp tại màn hình tiếp nhận rất linh hoạt
Tìm xe theo biển số xe hoặc theo tên khách hàng dễ dàng
+ Chọn mặt hàng/phụ tùng/dịch vụ để xuất theo mã phụ tùng/tên phụ tùng, hoặc theo ký tự bất kỳ từ tên phụ tùng
Thể hiện tồn kho phụ tùng trực tiếp khi chọn mã phụ tùng, tên phụ tùng.
Quản lý chiết khấu, khuyến mãi,giảm giá đối với xe bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa
+ Quản lý Tiền Công dịch vụ sửa chữa, tiền phụ tùng,riêng biệt
+ Quản lý sửa chữa đối với nhân viên kỹ thuật
- Tìm phiếu sửa chữa/bảo dưỡng theo trạng thái phiếu (Tất cả, tiếp nhận, báo giá, sữa chữa,..)  từ ngày đến ngày, theo biển số xe,theo khách hàng nhanh chóng,thuận tiện.
Quản lý,theo dõi lịch sử sửa chữa,bảo dưỡng theo Xe,theo Khách Hàng
Quản lý,theo dõi chi tiết lịch sử sửa chữa xe, công nợ khách hàng.
 
PHÂN HỆ BÁN LẺ/XUẤT KHO BÁN LẺ NGOÀI SỬA CHỮA
 
- Quản lý việc bán hàng/xuất kho Bán Lẻ bằng tiền mặt hàng ngày theo từng kho, theo nhân viên
- Tại màn hình lập hóa đơn bán hàng/Phiếu xuất kho
 + Tìm khách hàng dễ dàng theo tên gần giống, theo mã khách hàng
 + Thêm khách hàng trực tiếp tại màn hình Bán Hàng
 + Chọn mặt hàng để xuất theo mã hàng, tên hàng, mã vạch hoặc theo ký tự bất kỳ từ tên hàng
 + Hiện thị tồn kho trực tiếp theo kho khi chọn mặt hàng
 + Xuất hàng có thể Chọn Kho hàng/cửa hàng để xuất, 1 phiếu xuất có thể xuất hàng ở nhiều kho khác nhau.
 + Hỗ trợ nhiều đơn giá bán khác nhau : giá bán lẻ, giá bán sỉ, giá bán gần nhất theo từng khách hàng
 + Cho phép Chiết khấu, thuế vat, giảm giá, ghi chú, nhập số âm, số dương,.. trực tiếp tại từng mặt hàng trên đơn hàng
 + Chọn nhân viên kinh doanh
- Quản lý chiết khấu,giảm giá,doanh số đối với khách hàng, nhân viên kinh doanh.
- Hỗ trợ chức năng copy đơn hàng trước đó
- Quản lý việc đổi/trả hàng của khách hàng.
 
PHÂN HỆ DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP (ĐẶT HÀNG,MUA HÀNG,CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP)
 
- Quản lý việc nhập hàng hóa/mua hàng theo tiền mặt hoặc công nợ hàng ngày chi tiết theo từng kho, theo nhân viên.
- Tại màn hình lập Phiếu nhập kho
 + Cho phép Mua hàng công nợ hoặc tiền mặt trực tiếp,hiển thị công nợ nhà cung cấp trực tiếp tại màn hình Nhập hàng.
 + Tìm Nhà cung cấp dễ dàng theo tên gần giống, theo mã khách hàng
 + Chọn mặt hàng để nhập theo mã hàng, tên hàng, mã vạch hoặc theo ký tự bất kỳ từ tên hàng
 + Hiện thị tồn kho trực tiếp theo kho khi chọn mặt hàng
 + Nhập hàng có thể Chọn Kho hàng/cửa hàng để nhập, 1 phiếu nhập có thể nhập hàng ở nhiều kho khác nhau.
 + Cho phép Chiết khấu, thuế vat, giảm giá, ghi chú, nhập số âm, số dương,.. trực tiếp tại từng mặt hàng trên đơn hàng
- Hỗ trợ chức năng Copy/Sao chép đơn hàng trước đó
- Quản lý theo dõi công nợ,lịch sử mua hàng đối với nhà cung cấp
- Quản lý Chi tiền trả/thanh toán công nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Quản lý việc đổi,trả hàng nhà cung cấp tự động cấn trừ công nợ
- Quản lý chi tiền khác đối với nhà cung cấp
 
PHÂN HỆ KHO PHỤ TÙNG/VẬT TƯ/HÀNG HÓA
 
- Quản lý NHẬP KHO
+ Quản lý  việc mua hàng nhập kho
+ Quản lý việc nhập kho nôi bộ
- Quản lý XUẤT KHO
+ Quản lý xuất kho bán lẻ  và xuất kho sữa chữa, bảo dưỡng
+ Quản lý việc xuất hàng trả nhà cung cấp
+ Quản lý việc xuất chuyển kho nội bộ
 
TỒN KHO PHỤ TÙNG/VẬT TƯ  =  TỔNG NHẬP - TỔNG XUẤT
 
PHÂN HỆ QUẢN LÝ THU-CHI TIỀN MẶT/QUỸ TIỀN MẶT
- Quản lý thu tiền mặt :
+ Quản lý thu tiền mặt sữa chữa, bảo dưỡng
+ Quản lý thu tiền mặt bán lẻ
+ Quản lý thu nợ khách hàng
+ Quản lý thu nội bộ khác
- Quản lý chi tiền mặt
+ Quản lý chi tiền mua hàng
+ Quản lý chi trả nơ nhà cung cấp
+ Quản lý chi nội bộ khác 
 
TIỀN MẶT = TỔNG THU-TỔNG CHI
 
 
PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
 
- Quản lý người dùng, nhóm người dùng
- Phân quyền chức năng người dùng
- Thiết lập tham số hệ thống : Thông tin công ty, Mẫu in, mẫu báo cáo, thiết lập khác liên quan đến việc xóa,sửa.
 
 
NGOÀI NHỮNG TÍNH NĂNG TRÊN, CHÚNG TÔI CÒN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG, DOANH NGHIỆP !
 
II. GIAO DIỆN THAM KHẢO
 
Giao diện đồ họa đơn giản,thân thiện, dễ sử dụng, đẹp mắt, ngôn ngữ tiếng việt.

Danh mục Mặt hàng/phụ tùng/Dịch vụ

Phụ tùng Phần mềm quản lý trung tâm sửa chữa bảo dưỡng gara xe

 

- Màn hình Phiếu sửa chữa

Phiếu sửa chữa bảo dưỡng Phần mềm quản lý trung tâm sửa chữa bảo dưỡng gara xe

Bảng kê bảo dưỡng sửa chửa Phần mềm quản lý trung tâm sửa chữa bảo dưỡng gara xe

Hóa đơn sửa chữa Phần mềm quản lý trung tâm sửa chữa bảo dưỡng gara xe

Báo giá Phần mềm quản lý trung tâm sửa chữa bảo dưỡng gara xe

Tiếp nhận xe Phần mềm quản lý trung tâm sửa chữa bảo dưỡng gara xe

- Danh sách xe,thông tin xe

danh sách xe theo khách hàng Phần mềm quản lý trung tâm sửa chữa bảo dưỡng gara xeThong tin xe

- Màn hình Bảng kê hóa đơn bán hàng/Phiếu bán hàng,xuất kho

Bán lẻ,xuất kho Phần mềm quản lý trung tâm sửa chữa bảo dưỡng gara xe

 

 

 

- Bảng kê thu nợ/Phiếu Thu nợ khách hàng

-  Báo cáo bán hàng

- Màn hình Báo cáo quỹ tiền mặt,tổng hợp th-chi

- Báo cáo công nợ khách hàng/Nhà cung cấp

 

Báo cáo công nợ

Báo cáo lịch sử công nợ Phần mềm quản lý đại lý phân phối bia, nước giải khát phú lợi

- Báo cáo Tồn kho chi tiết theo ngày

- Báo cáo doanh số khách hàng, nhân viên kinh doanh

Báo cáo doanh số khách hàng phần mềm nhà phân phối phú lợi

Báo cáo doanh số khách hàng phần mềm nhà phân phối phú lợi

- Báo cáo lãi theo mặt hàng

-  Báo cáo,thống kê theo dõi Đặt hàng/Báo Giá, Đối chiếu theo dõi hiện trạng đặt hàng,giao hàng