Hướng dẫn Phần mềm quản lý đại lý bia, nước giải khát | PhuLoiSoft

1.VIDEO1

- Hướng dẫn tạo Mặt hàng, Nhóm mặt hàng, đơn vị tính, nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng, kho/Chi nhánh/Cửa hàng.

- Hướng dẫn Bán hàng,Trả hàng, công nợ,Công nợ vỏ, tiền mặt xem báo cáo bán hàng, doanh số, báo cáo công nợ,Lịch sử giao dịch,...

- Hướng dẫn nạp dữ liệu danh sách mặt hàng từ file excel

2. VIDEO 2

Hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến Vỏ/Két Phần Mềm quản lý Đại lý bia, nước giải khát phú lợi

3. VIDEO 3

- Hướng dẫn Nghiệp vụ Chuyển kho/Nhập-Xuất nội bộ

- Báo Chuyển kho/Nhập,Xuất nội bộ chi tiết, tổng quát theo ngày,theo kho

4. VIDEO 4

- Hướng dẫn Thu-Chi tiền mặt nội bộ

- Báo cáo quỹ tiền mặt theo ngày, thu-chi nội bộ