Hướng dẫn phần mềm quản lý Cầm đồ, vay lãi | PhuLoiSoft

PHẦN 1 : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Hướng dẫn Quản lý Hợp đồng cầm đồ, đóng lãi, báo cáo cầm đồ

2. Hướng dẫn Quản lý chuộc đồ,thanh lý,thu-chi khác, quỹ tiền mặt nội bộ.

PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH PHÚ LỢI

YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Hệ diều hành Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Nếu Khách hàng dùng Window XP liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ cài đặt)

2. Framework 4.0 trở lên nếu hệ thống chưa có - Đối với Windows 10 thì không cần cài đặt Framkework 4.0 vì hệ thống đã có sãn.