Hướng dẫn phần mềm Quản lý Bán Lẻ Tạp hóa, Shop, siêu thị | PhuLoiSoft

PHẦN 1 : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 
1. Version mới v2.24 : Hướng dẫn sử dụng phần mềm bán lẻ dành cho shop thời trang,mỹ phẩm,siêu thị mini,tạp hóa phú lợi