Hướng dẫn phần mềm quản lý bán hàng, Sản xuất nhôm kính | PhuLoiSoft