Hướng dẫn Phần mềm bán hàng Tole, Tôn, Sắt, Thép | PhuLoiSoft

1.VIDEO1

- Hướng dẫn tạo Mặt hàng, Nhóm mặt hàng, đơn vị tính, nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng, kho/Chi nhánh/Cửa hàng.

- Hướng dẫn nạp dữ liệu danh sách mặt hàng từ file excel

2. VIDEO 2

- Hướng dẫn Bán hàng,Trả hàng, công nợ, tiền mặt xem báo cáo bán hàng, doanh số, báo cáo công nợ,Lịch sử giao dịch,...

3. VIDEO 3

- Hướng dẫn Phân hệ Mua Hàng : Nhập hàng/Mua hàng (công nợ/tiền mặt), trả tiền/Thanh toán nhà cung cấp, Trả hàng cho nhà cung cấp (công nợ/Tiền mặt)

- Báo cáo Chi tiết,tổng quát liên qan đến Nhập hàng, Báo cáo kho

4. VIDEO 4

- Hướng dẫn Nghiệp vụ Chuyển kho/Nhập-Xuất nội bộ

- Báo Chuyển kho/Nhập,Xuất nội bộ chi tiết, tổng quát theo ngày,theo kho

5. VIDEO 5

- Hướng dẫn Thu-Chi tiền mặt nội bộ

- Báo cáo quỹ tiền mặt theo ngày, thu-chi nội bộ