Phần mềm quản lý tính tiền karaoke chuyên nghiệp,đơn giản,dễ dùng