Phần mềm quản lý bán lẻ, siêu thị mini, shop, cửa hàng.