Bảng Giá dịch vụ phần mềm Phú Lợi

I. DÙNG THỬ PHẦN MỀM, DEMO

- Khách hàng thanh toán trước 30% giá trị của Hợp đồng/Gói sản phẩm phần mềm
- Phú Lợi sẽ tiến hành các việc sau : 
 + Cài đặt phần mềm vào máy tính của khách hàng Laptop/Máy tính để bàn
 + Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm thông qua Teamviewer hoặc Ultraview nếu ở xa
 + Thiết kế mãu in hóa đơn, Cấu hình các tham số cần thiết,...
 + Khách hàng chuẩn bị danh sách mặt hàng, danh sách đối tác (Khách hàng/Nhà cung cấp) bằng Excel để nạp vào phần mềm nếu có
- Sau 2 tuần sử dụng phần mềm khách hàng thanh toán chi phí còn lại,bên Phú Lợi sẽ cấp Key bản quyền vĩnh viễn vào máy tính khách hàng.
 

II. BẢN QUYỀN, BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, HỖ TRỢ

1. Bản quyền sử dụng vĩnh viễn theo máy tính PC/Laptop.

2. Điều kiện bảo hành,bảo trì,hỗ trợ khi khách hàng còn giữ Key/license.

3. Bảo hành, bảo trì, hỗ trợ trong 01 năm tính từ ngày đăng ký bản quyền.

4. Hỗ trợ 24/7, khắc phụ sự cố trong vòng 24h sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng.

III. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẦN MỀM PHÚ LỢI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẦN MỀM CHI TIẾT PHÚ LỢI TẠI ĐÂY