Phần mềm quản lý Nhà nghỉ, khách sạn.

Phần mềm quản lý Nhà nghỉ, khách sạn.

Phần mềm Quản lý khách sạn, nhà nghỉ, hotel với hệ thống được thiết lập phù hợp thuê theo giờ, theo ngày, ngày lễ, phụ trội phòng vào sớm, ra trễ, và nhiều thiết lập khác..........Bạn có thể tải về sử dủng thử miễn phí 30 ngày với đầy đủ tính năng

Xem tiếp